KODU 2018-01-17T12:03:56+00:00
ESMAABI

EPILEPSIALIIT 25

EESTI EPILEPSIALIIT

Eesti Epilepsialiit on loodud 1993. aastal. Meie põhieesmärgiks on olla organisatisoon, mis tegutseb epilepsiahaigete õiguste kaitse, elukvaliteedi parandamise ja toimetuleku õpetamise valdkonnas. Oleme vabatahtlik organisatsioon, mis ühendab üle Eestis tegutsevaid epilepsiaühendusi, kuhu kuuluvad nii epilepsiahaiged ja nende lähedased kui ka epilepsiaga muul moel seotud isikud. Oma tegutsemistes teeme koostööd arstide ühendustega, teiste puuetega inimeste organisatsioonide ja kodadega. Oleme Eesti Puuetega Inimeste Koja liige.

Oleme projektipõhine asutus, mis tähendab, et meie rahastamine toimub läbi erinevate projektide elluviimise. Meid on toetatud ka erinevate ettevõtete poolt nii rahaliselt kui ka loonuseliselt.

Oleme heategevuslik ja avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mis oma tegevuses järgib vabaühenduste eetikakoodeksit.

Eesti Epilepsialiidu missiooniks on toetada ja kaitsta oma liikmeskonda ja epilepsiaga seotud isikuid laiemalt ning mõjutada meid ümbritsevat keskkonda, et aidata kaasa positiivse kuvandi kujunemisele epilepsiast.

Eesti Epilepsialiidu visiooniks on tagada organisatsiooni liikmetele jätkusuutlik organisatsioon, olla avatud ja läbipaistev, aidates seeläbi kaasa piirkondlike organisatsioonide arengule.